Baanreglement

Baanregelement

 1. De banen mogen alleen bespeeld worden als ze in goede conditie verkeren.
  De banen mogen alleen bespeeld worden als ze in goede conditie verkeren.
  Er mag dus niet worden gespeeld als er plassen op de baan staan. 
  Als de gravelbaan droog is moet er eerst worden gesproeid. Bij voorkeur met gebruikmaking van de sproei-installatie; zo nodig handmatig (bij)sproeien.
   
 2. Na het spelen is men verplicht om de gebruikte baan te slepen met de aanwezige sleepnetten.
  Dit dient bij voorkeur in een spiraalvormig patroon te worden uitgevoerd.
   
 3. De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen.
  Sport-, of ander schoeisel met teveel profiel beschadigt de banen.
   
 4. Reservering is uitsluitend mogelijk door op correcte wijze gebruik te maken van het afhangbord en de klokken.
  Het niet, of onjuist gebruik maken daarvan ontneemt u het recht om van de banen gebruik te maken.
   
 5. Aan het afhangbord dienen bij het gekozen baannummer minimaal 2 geldige spelerspasjes te worden opgehangen.
  Ieder lid ontvangt 1x per twee jaar een geldige pas na het voldoen van de contributie.
   
 6. De klok van het betreffende baannummer moet worden ingesteld op de geplande eindtijd.
   
 7. De baan mag pas worden betreden nadat de voorgaande spelers deze hebben verlaten.
   
 8. Tweemaal achtereen aansluitend spelen is niet toegestaan.
  Na uw eerste partij moet u minimaal 15 minuten wachten voordat een tweede keer een baan kan worden gereserveerd. Onder spelen wordt ook verstaan les van de trainer(ster).
   
 9. De maximale speeltijd is 45 minuten.
  Dit geldt voor zowel enkel- als dubbel partijen. Het inspelen voorafgaand aan een partij (wedstrijd) is bij deze tijd inbegrepen.
   
 10. Het reserveren (afhangen) van een baan mag alleen worden gedaan door minimaal twee spe(e)l(st)ers.
  Deze dienen beiden op het park aanwezig te zijn, doch niet reeds op dat moment gebruik te maken van een baan.
   
 11. Bij grote drukte is men verplicht om te dubbelen.
  Uitgangspunt is dat enkelspel niet is toegestaan wanneer de wachttijd langer is dan 45 minuten.
   
 12. Spe(e)l(st)ers die een competitiewedstrijd hebben gespeeld mogen diezelfde dag niet meer vrij tennissen.
  Dit geldt alleen indien er wachtende spelers zijn. Dit geldt ook voor spe(e)l(st)ers van een uitwedstrijd.
   
 13. Het gebruik van de banen door introducés is onder voorwaarden toegestaan:
  - Er is toestemming van één van de bestuursleden nodig.
  - Het is alleen toegestaan indien er geen wachtende leden zijn.
  - Er geldt een maximum van 3 keer per seizoen voor elke introducé.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

TV de Puye

Nieuweweg 13
4472 BH 's Heer Hendrikskinderen

KVK-nummer

40311111