Jaarverslag 2017 Technische Commissie

 

 

 

Jaarverslag 2017 Technische Commissie

 

 

Samenstelling

De Technische Commissie heeft in het seizoen 2017 uit de volgende personen bestaan:

Chris Wild

Rosalie Boone

Michel Pikaar (Open Puye)

 

Tijdens het seizoen hebben wij een beroep gedaan op verschillende vrijwilligers.

Zij hebben ons gesteund bij activiteiten als openingstoernooi, Open Puye en tossavonden. Daarnaast hebben een aantal mensen ook evenementen georganiseerd in het kader van het 25-jarig jubileum. Onze hartelijke dank daarvoor.

 

Vergaderingen en communicatie

Door de beperkte bezetting hebben er geen TC vergaderingen plaats gevonden. Afspraken zijn via de mail en telefonisch gemaakt.

Voor het informeren van de leden is de website en de mail gebruikt.

 

Evenementen

In 2017 zijn de volgende evenementen georganiseerd door de TC:

 

15 jan. Nieuwjaarsborrel

2   april Openingstoernooi

25/6 t/m 2/7 De van SabbenOpen Puye

 

Daarnaast is er een commissie bezig geweest met het organiseren van evenementen die samenhangen met het 25-jarig jubileum. Speciale avond was de jubileumavond op 23 juni, voorafgaand aan de Open Puye. Dit was een groot succes!

 

 

Toernooien

Afgelopen jaar zijn er geen clubkampioenschappen Dubbel en Mix georganiseerd.

 

De van Sabben Open Puye is dit jaar wederom succesvol verlopen. In tegenstelling tot andere toernooien in de omgeving blijft de Open Puye een groot deelnemersveld trekken. Het blijft een uitdaging om dit niveau vast te houden.

 

Toss ochtenden en avonden

De toss-ochtenden stonden dit jaar wederom onder leiding van Will Kips. Onze hartelijke dank hiervoor.

De toss-avonden op de vrijdagavond waren over het algemeen goed bezet en vinden plaats in een gezellige ambiance.

 

 

Competities

Dit jaar hadden we in het voorjaar 2 mixteams in de districtscompetitie Zeeland. Mixteam 2 is kampioen geworden en Mixteam 1 is verdienstelijk vierde geworden. In de herfstcompetitie heeft 1 mixteam deelgenomen en dat heeft goed gepresteerd met een tweede plaats.

 

Tennisleraar

In 2017 zijn er geen lessen door Frank Clausing gegeven. Voor het komend jaar vindt eind februari een gesprek plaats wat de mogelijkheden zijn.

 

Daarnaast is ook Arthur Roose regelmatig aanwezig op het park om les te geven. Arthur huur dan een baan bij de Puye. In de winter is hij er op de dinsdagavond en vrijdagavond. In de zomer is dat op de vrijdagavond tot ongeveer 20:30 uur. Mocht het niet mogelijk zijn om bij Frank te lessen , dan kan altijd aan Arthur gevraagd worden of er een mogelijkheid is.

 

Komend jaar

In het komend jaar zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden. Chris zal dit jaar een aantal zaken overdragen aan anderen en zij zullen de TC gaan vormen en ook zitting nemen in het bestuur.

 

Planning voor 2018

25 maart Openingstoernooi/Open Dag

April Clubkampioenschappen

Week 26 Open Puye