Jaarverslag 2017 Kantinecommissie

Samenstelling

Tijdens het tennisseizoen 2016 bestond de kantinecommissie uit de volgende personen:

 • Monique Brusket (voorzitter)

   

  Taken en verantwoordelijkheden

  De taken en verantwoordelijkheden van de kantinecommissie staan uitgebreid omschreven in de taakomschrijving. Deze taken en verantwoordelijkheden hebben tot doel ervoor te zorgen dat leden en bezoekers tijdens het verblijf op het park de mogelijkheid hebben om in een gezellige sfeer een drankje te nuttigen. Hierbij horen taken als: de organisatie van de verkoop en inkoop, onderhoud kantine, sleutelbeheer en innen financiën.

  De bediening achter de bar wordt door de leden zelf verzorgd. Elk senior lid, die geen andere taken in de vereniging verricht, vult twee of drie bardiensten in tijdens het buitenseizoen.

   

  Vrijwilligerswerk

  Leden krijgen in het begin van het seizoen een schema gestuurd waarop de bardiensten staan. Zij krijgen geen herinnering meer, want er wordt verwacht dat leden hun verantwoordelijkheid nemen en zelf in hun agenda noteren wanneer zij aan de beurt zijn. Daarnaast zijn de bardiensten op de website voor iedereen inzichtelijk. De barvrijwilligers kunnen door middel van een persoonlijke inlogcode telefoongegevens van andere mensen inzien en deze gebruiken voor het ruilen van bardiensten.

  Het afgelopen jaar heeft dit systeem goed gewerkt, er was een goede opkomst van de barvrijwilligers.

   

  Inkoop/Verkoop

  De inkoop van de drank en zoetwaren worden gedaan bij de Heineken Brouwerijen. De rest van het assortiment wordt gehaald bij de Sligro of andere winkeliers.

   

  Evenementen

  De Open Puye is dit jaar goed verlopen. Het weer werkte goed mee. Hierdoor is er een goede omzet gedraaid tijdens deze week.

  Het afgelopen seizoen is de tossavond op vrijdagavond gehouden. Door een actieve inbreng van leden is (als het weer het toeliet) een goede opkomst geweest.

   

  Aanpassing kantine

  Geen aanpassingen

   

  Resultaat

  In 2018 is een iets lagere omzet gedraaid in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit komt mede door het wegvallen van de tennislessen.

   

  Wensen voor 2018

  Een wens voor het komend jaar is het verkrijgen van twee grote parasols voor het terras.

   

  Monique Brusket, kantinecommissie TV de Puye