Parkonderhoud 2017

TENNISVERENIGING DE PUYE

 

ONDERHOUD van het TENNISPARK in 2017.

 

Ook dit jaar willen alle leden van onze tennisvereniging natuurlijk weer gebruik maken van ons tennispark om hun favoriete sport te kunnen uitoefenen. Zoals bekend bij alle leden van de Puye, is een goed onderhouden tennispark met goed onderhouden tennisbanen daarvoor een absolute noodzaak. Voor al het werk wat daarvoor over het hele jaar moet worden uitgevoerd hebben in totaal 24 leden zich bereid verklaard om hierin een bijdrage te leveren; het zij in de vorm van het reguliere (2-wekelijkse), of in de vorm van het incidentele onderhoud (klus-acties).

In deze brief wordt je geïnformeerd over het onderhoud van het tennispark. Tevens zijn de data en de tijden aangegeven waarop het onderhoud moet worden uitgevoerd.

Zonder jullie medewerking zou het tennispark niet kunnen functioneren; het is dus erg belangrijk dat iedereen daarin zijn steentje bijdraagt.

Het onderhoud bestaat uit 4 onderdelen :

 • Het 2 – wekelijks onderhoud van het gehele tennispark

 • Het uitvoeren van enkele “klus-acties”

 • Het “inwalsen” van de gravel-baan (3)

 • Het gereedmaken en opruimen van het tennispark voor en na het “Open-Puye-Toernooi”.

   

  HET 2 - WEKELIJKS PARKONDERHOUD 2017

  Het onderhoud wordt uitgevoerd door vaste Park-Onderhouds-Ploegen (P.O.ploegen), die we hebben samengesteld uit de Puye-leden / vrijwiliigers die hebben aangegeven daaraan mee te willen werken. De samenstelling van deze P.O.ploegen is hierna weergegeven.

   

 

 

SAMENSTELLING PARKONDERHOUDSPLOEGEN 2016

 

 

Naam

Telefoonnummer

PO-ploeg 1

Wil Kips

0113 - 22 81 34

Ad Potter

0113 - 22 09 72

Chris Boogaard

0113 - 21 35 06

Lauw Minnaar

0113 - 21 47 11

PO-ploeg 2

IJzaak Adema

0113 - 22 28 30

Maarten Adema

06 - 10 19 01 80

Elsa Adema

0113 - 22 28 30

Richard Tilroe

06-13682403

PO-ploeg 3

Wilbert v.d. Broek

0113 - 23 32 86

Luc van der Linden

06 - 54 36 80 11

Wim van der Leur

0113 - 25 02 27

Martijn Blok

06 - 15 33 27 36

Robert van Eekelen

0113 - 23 03 83

06 - 13 75 93 32

PO-ploeg 4

Piet Filius

0113 - 22 79 10

Marc Meulenberg

0113 - 25 21 52

Ruud Dingemanse

06 - 27 03 57 99

Peter Verlaan

06 - 12 89 66 05

Janus Otte

0113 - 71 55 25

06 - 53 21 78 96

 

De eerst genoemde naam van elke ploeg treedt op als voorman, en heeft dus een coördinerende rol. Zo nodig zullen de leden van de Park-commissie (Marcel Ravenstein en Ad Potter) de P.O. ploegen met raad en daad bijstaan. Schroom dus niet om ons te bellen of er bij te roepen. Tijdens de eerste onderhoudsbeurten zal er in ieder geval een P.C.lid aanwezig zijn om jullie op weg te helpen.

 

Het onderhoud van het tennispark is een doorlopende cyclus gedurende het gehele kalenderjaar. Het tijdstip van de onderhoudsbeurten is gepland op de maandag-avonden vanaf 18.30 tot 19.30 uur. (dag en tijdstip zijn zodanig gekozen dat de beschikbaarheid van de tennisbanen zo weinig mogelijk wordt belemmerd).

 

In onderstaand schema is weergegeven wanneer, en door welke onderhoudsploeg er onderhoud dient te worden uitgevoerd. Dit betreft primair het benodigde baan-onderhoud, maar kan tevens ook onderhoudswerk inhouden rondom de tennisbanen, zoals paden, terras, groenstroken en parkeerterrein.

 

OVERZICHT DATA en TIJDSTIP PARKONDERHOUD 2017

Dag

Datum

Tijdstip

PO-ploeg nr.

PC-lid

Maandag

20 feb

‘s morgens

1

Ad

Maandag

06 mrt

18.30 - 19.30 uur

2

Marcel

Maandag

20 mrt

18.30 - 19.30 uur

3

Ad

Maandag

03 apr

18.30 - 19.30 uur

4

Marcel

Maandag

18 apr

‘s morgens

1

Ad

Maandag

01 mei

18.30 - 19.30 uur

2

Marcel

Maandag

15 mei

18.30 - 19.30 uur

3

Ad

Maandag

29 mei

18.30 - 19.30 uur

4

Marcel

Maandag

12 juni

‘s morgens

1

Ad

Donderdag

22 juni

18.30 - 19.30 uur

2

Marcel

TOERNOOI

24 jun – 02 juli

Zie toernooischema (nog niet bekend)

Maandag

10 juli

18.30 - 19.30 uur

3

Ad

Maandag

24-juli

18.30 - 19.30 uur

4

Marcel

Maandag

07 aug

‘s morgens

1

Ad

Maandag

21-aug

18.30 - 19.30 uur

2

Marcel

Maandag

04 sept

18.30 - 19.30 uur

3

Ad

Maandag

18 sept

18.30 - 19.30 uur

4

Marcel

Maandag

02 okt

‘s morgens

1

Ad

Maandag

16 okt

18.30 - 19.30 uur

2

Marcel

Maandag

30 nov

18.30 - 19.30 uur

3

Ad

Maandag

13 nov

18.30 - 19.30 uur

4

Marcel

Maandag

27 nov

‘s morgens

1

Ad

Maandag

11 dec

18.30 – 19.30

2

Marcel

 

In de winterperiode en het vroege voorjaar is (gravel)baan 3 vaak niet beschikbaar vanwege de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende conditie van de gravelbaan. In die periode richten we ons dan ook met name op baan 1 en 2 .

De gravelbaan (3) is niet meer bespeelbaar als het heeft gevroren. Na een (nacht)vorst van enige importantie vriezen de lijnen omhoog en is de gravel niet meer bespeelbaar. Er mag dan niet meer worden gespeeld op baan 3 , tot na de uitvoering van het jaarlijks groot-onderhoud, dat wordt uitgevoerd in maart.

 

Niet zomaar wegblijven a.u.b. !!!

Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet kunnen voldoen aan één of meer momenten waarop je door ons bent ingedeeld, dan verzoeken wij jou nadrukkelijk om zelf actie te ondernemen. Benader andere Puye-leden en ruil je onderhoudsbeurt. Heb je een vervanger gevonden ? Geef dit dan ook door aan de “voorman” van je P.O.ploeg, zodat hij weet op wie hij kan rekenen voor de betreffende onderhoudsbeurt.

 

INZET VRIJWILLIGERS KLUSOCHTENDEN / AVOND 2017

 

Naast het onderhoud van de tennisbanen zelf zijn er op het tennispark nog meer zaken waar aan gewerkt moet worden. Ook dat hoort bij het vrijwilligerswerk van onze leden. De uitvoering is gepland op enkele specifieke klus-ochtenden (of avond). Voor deze werkzaamheden zijn met name de vrijwilligers ingepland die niet in de gelegenheid zijn om mee te draaien in een P.O.ploeg. Daarnaast zijn ook de leden van de P.O.ploegen hiervoor in beperkte mate ingedeeld.

 

Klusochtend voor “INRICHTING PARK”

Op zaterdagochtend 01 april 2017, van 9:00 tot 12:00 uur

 

NAAM

TELEFOON

Peter Bustraan

0113 - 27 00 35

Kees Houtepen

0113 - 25 00 16

Werner Klaassen

0113 - 25 76 76

Jeroen van Iwaarden

0113 – 21 14 11

Richard Tilroe

06 – 13 68 24 03

Marc Meulenberg

0113 - 25 21 52

Wim van der Leur

0113 – 25 02 27

Chris Boogaard

0113 – 21 35 06

IJzaak Adema

0113 – 22 28 30

 

Klusavond “OPEN PUYE TOERNOOI “ - voorbereiding

Op donderdagavond 22 juni 2017, van 19:00 tot 22:00 uur

 

NAAM

TELEFOON

TC en Sponsorcommissie

 

Kees Houtepen

0113 - 25 00 16

Peter Bustraan

0113 - 27 00 35

Werner Klaassen

0113 - 25 76 76

Lauw Minnaar

0113 - 21 47 11

Wilbert v.d. Broek

0113 - 23 32 86

Piet Filius

0113 - 22 79 10

Luc van der Linden

06 - 16 34 82 29

Martijn Blok

06 – 15 33 27 36

 

Klusavond “OPEN PUYE TOERNOOI “ - opruimen

Op maandagavond 03 juli 2017, van 19:00 tot 20:30 uur

 

NAAM

TELEFOON

TC en Sponsorcommissie

 

IJzaak Adema

0113 - 22 28 30

Ruud Dingemanse

06 – 27 03 57 99

Robert van Eekelen

0113 – 23 03 83

 

 

 

Klusochtend voor “WINTERKLAAR MAKEN TENNISPARK”

Op zaterdagochtend 03 november 2017, van 9:00 tot 12:00 uur

 

NAAM

TELEFOON

Peter Bustraan

0113 - 27 00 35

Werner Klaassen

0113 - 25 76 76

Jeroen van Iwaarden

0113 – 21 14 11

Kees Houtepen

0113 - 25 00 16

Janus Otte

0113 – 71 55 25

Peter Verlaan

06 – 12 89 66 05

Maarten Adema

06 - 10 19 01 80

Wil Kips

0113 – 22 81 34

Robert van Eekelen

0113 – 23 03 83

 

 

Bij het opstellen van deze schema’s is getracht om al het werk zo evenredig mogelijk over alle vrijwilligers voor het baan- en parkonderhoud te verdelen. De parkcommissie vraagt jullie begrip voor het feit dat we, zonder jullie allemaal persoonlijk te benaderen, een claim op jullie vrije tijd hebben gelegd. Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet kunnen voldoen aan één of meer momenten waarop je door ons bent ingedeeld, dan verzoeken wij jou nadrukkelijk om zelf actie te ondernemen. Zoek een mede-Puye-lid die wel kan op die datum en ruil met hem !! Heb je een vervanger gevonden ? Geef dit dan ook aan ons door, zodat wij op de hoogte blijven van de stand van zaken.

 

“AFWALSEN” VAN (GRAVEL) BAAN 3

 

Omdat baan 3 (de gravelbaan) in het voorjaar opnieuw “speelklaar” moet worden gemaakt voor het gebruik tijdens de tennis-competitie, worden de competitie-spelers hierbij ingeschakeld. Van hen wordt verwacht dat zij (zoals gebruikelijk) behulpzaam zijn bij het afwalsen van de gravelbaan (3). Omdat voor ons de tenniscompetitie pas start in de loop van mei is er dit jaar geen tijdsdruk t.a.v. het uitvoeren van de jaarlijkse groot-onderhouds-beurt voor baan 3.

Zodra de omstandigheden dit toelaten (naar verwachting in april) zal aannemingsbedrijf Traas en Ovaa het bovenste laagje van de gravelbaan renoveren en de lijnen opnieuw aan brengen, waarna de competitiespelers aan de slag kunnen met het handmatig inwalsen van de gravelbaan. De speelsters en spelers van de competitie-teams en de senioren zullen op dat moment via hun captains worden gevraagd om met de beide walsen aan de slag te gaan om de gravelbaan weer goed vast en bespeelbaar te maken. Ook het vastleggen van de lijnen en het ophangen van het net en scorebord hoort daarbij.

Er is hiervoor nog geen planning opgesteld. De Parkcommissie zal hiervoor t.z.t. het initiatief nemen om één en ander in gang te zetten. De teamcaptains zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

BAANONDERHOUD “OPEN PUYE TOERNOOI” 2017

 

Het jaarlijkse “Open Puye Toernooi” is voor onze vereniging een onmisbaar evenement, zowel in sportief als in financieel opzicht. Het is dus erg belangrijk dat dit goed verloopt en weer opnieuw een succes wordt. Het is daarom erg belangrijk dat het tennispark er netjes uitziet en dat de tennisbanen in een goede conditie zijn. Tijdens dit toernooi worden onze banen behoorlijk op de proef gesteld. Onze ervaring heeft geleerd dat dit bij ons geen probleem is. Desondanks hebben we tijdens het toernooi wel mensen nodig die een oogje in het zeil houden, en kunnen optreden bij eventuele calamitieiten. Hiervoor is nog geen schema opgesteld en er zijn dus ook nog geen vrijwilligers voor ingedeeld. We komen hier op een later tijdstip nog op terug.

 

WETENSWAARDIGHEDEN OVER HET ONDERHOUD

 

KUNSTGRAS BANEN (1 + 2)

Inmiddels is iedereen al vertrouwd met het tennissen op onze nieuwe kunstgrasbanen en maken we volop gebruik van de voordelen van deze “All Weatherbanen”.

Voor alle duidelijkheid en eventuele nieuwe leden vermelden we nog even de bijzondere eigenschappen en mogelijkheden van deze banen.

Twee van de drie aanwezige tennisbanen werden in 2014 omgebouwd van gravel- naar “all-weatherbanen”. Dat betekent dat we geen winterstop meer kennen en dus het gehele jaar door op deze 2 nieuwe banen kunnen tennissen. Alleen bij sneeuw en “op-dooi” zijn deze banen niet bespeelbaar; maar onder dergelijke omstandigheden zal niemand daarom verlangen ! De technische benaming van dit type tennisbaan is: “zand-kunstgras-baan” (een kunstgrasmat met tussen de polen van de mat rood-gebrande zandkorrels als “infill-materiaal”).

Een groot voordeel van deze banen is dat er minder onderhoudswerk aan moet worden verricht. Anderzijds: het hele jaar door tennissen betekent ook het hele jaar door onderhoud. Dit type tennisbaan vraagt echter geen intensief onderhoud zoals bij gravelbanen. Wel zullen we deze banen het hele jaar door schoon moeten houden, en dus bladval, takjes e.d. regelmatig verwijderen; ook moeten we zorgen dat het infill-materiaal op de juiste dikte aanwezig blijft (net zo dik als de hoogte van de polen van de kunstgrasmat). Dat is tevens de reden dat we na elke tennispartij (zoals gebruikelijk bij de gravelbanen) gewoon moeten slepen met de nieuwe sleepnetten. Dat doe je dan in een spiraalvormig patroon, van buiten naar binnen !

Om te voorkomen dat het infill-materiaal “vervuild” raakt, en er veel “humus” in komt als gevolg van bladval e.d., is het noodzakelijk om regelmatig de banen te borstelen met de harde borstel. Dit doen we zowel handmatig als met de kleine traktor die we daarvoor hebben aangeschaft. Het infill-materiaal moet dus frequent worden “bewerkt”. Op deze wijze voorkomen we dat er gras en ander onkruid in de kunstgrasmat gaat groeien.

 

GRAVEL-BAAN ( 3)

Deze baan blijft gewoon gehandhaafd en moet op de gebruikelijk wijze worden onderhouden. Dat betekent elk jaar een nieuwe top-laag gravel aanbrengen, in-walsen en kunsstoflijnen opnieuw aanbrengen. Dat zijn werkzaamheden die worden uitbesteed en door derden worden uitgevoerd. Pas daarna komen onze eigen leden weer opdraven, die vervolgens het walsen handmatig voortzetten, waarbij de lijnen tegelijkertijd nog beter worden vastgelegd. Onze leden die competitie-wedstrijden gaan spelen en een aantal senioren verzorgen dit onderdeel van het proces.

Gedurende de rest van het seizoen (t/m de herfst) moet de toplaag steeds opnieuw worden geëgaliseerd, (zonodig) met nieuwe gravel aangevuld en verdicht. Lijnen zonodig corrigeren of opnieuw vastleggen. De weersomstandigheden kunnen erg bepalend zijn voor de conditie van de gravelbaan. Sproeien (voor het tennissen)en vegen (na het tennissen) is erg belangrijk. Het “vegen” met de sleepnetten dient te worden gedaan in een spiraal-vormig patroon (vanuit het midden naar de buitenzijde toe).

De weersomstandigheden in het vroege voorjaar en in het tennisseizoen zelf, zijn in sterke mate bepalend voor het benodigde onderhoud en de kwaliteit van de gravelbaan.

 

DE OVERIGE ONDERDELEN VAN ONS TENNISPARK

Ook daar moet het nodige aan onderhoud worden uitgevoerd aan paden, terrassen, groenstroken etc. Deze werkzaamheden worden voor het merendeel uitgevoerd tijdens de klus-acties.

 

 

 

 

 

 

NOTEER DE DATA EN TIJDEN DAT JE BENT INGEDEELD METEEN IN JE AGENDA !!!

 

Indien je één of meerdere data waarop je bent ingedeeld echt niet kunt komen, dan dien je zelf te zorg voor een vervanger, of te ruilen met een ander Puye-lid.

Zonder meer wegblijven of afzeggen is geen optie !!!

 

Bevestig a.u.b. per omgaande de ontvangst van dit bericht, zodat wij kunnen zien of ons Email-adresbestand nog actueel is.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De park-commissie